Lời ngỏ


Bài viết cùng chuyên mục

Chăm sóc da

16/09/2015

Cty Hùng Lợi

16/09/2015

Fixderma Group

Công ty Fixderma Inc, có trụ sở tại Delaware, USA thành lập năm 2006 với mục đích phát triển công nghệ sản phẩm chăm sóc da. Với nhà máy đặt tại Ấn Độ, định hướng của công ty là sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm chăm sóc da cao cấp.
16/09/2015